28.03.2015 – Μυθοπλαστες εν δράσει – εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Βιβλιοσκόπιο στο χώρο του παιδικού σταθμού «Παραμυθένιος Κόσμος»