22.04.2016 Η Θάλεια Αλεξάκη και «Το αστέρι της φιλίας»