04.06.2016: Η Φρένια, ο Ραεφμάγιερ και το κόκκινο βιβλίο στον «Παπουτσωμένο Λύκο»!