23.03.2016 – Η συγγραφέας Μαρία Δασκαλάκη φέρνει τον «Μάγκα» στο Βιβλιοσκόπιο!