10.06.2015 – Εκδήλωση αποτελεσμάτων 1ου λογοτεχνικού διαγωνισμού παραμυθιού στο Σπίτι του Πολιτισμού