02.04.2015 – Επίσκεψη Γ’ τάξης δημοτικού σχολείου Ατσιπόπουλου και δημιουργία παραμυθιών με τις δημιουργικές κάρτες αφήγησης «Κάθε φορά μια ιστορία»